Ochrana osobních údajů

Společnost Daramis management s.r.o., Jankovcova 14/1595, 170 00 Praha 7 spisová značka C 79631 vedená u Městského soudu v Praze se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), tj. po 25. 5. 2018, se společnost zavazuje chránit osobní údaje dle GDPR. 
Účel shromažďování osobních údajů se týká buď již uzavřené kupní či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.
V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky.

Společnost Daramis zpracovává  osobní údaje klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:

a)    vytvoření a správa databáze klientů;
b)    registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu Klientská sekce;
c)    kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti;
d)    zasílání obchodních sdělení.

Účelem zpracování těchto údajů je především možnost co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají. 
V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.
Pro účely uzavření a plnění  smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky předmětných věcí nemovitých (označení, dispozice, počet místností, číslo podlaží, výměra atp.). 
Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů. Jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas se způsobem, jakým uchováváme a používáme soubory cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo. 
Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných vzájemných jednání či projevením jejich zájmu o toto jednání na internetových stránkách společnosti Daramis nebo projektových webů či v souvislosti s registrováním na elektronickém portálu Klientská sekce. 
Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 
Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. 
Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory.  Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.
Osobní údaje klientů, kteří jakožto kupující uzavřeli s námi jakožto prodávajícími kupní smlouvu, jejímž předmětem je věci nemovitá, budou v nezbytném rozsahu dále poskytnuty k dalšímu zpracování pro účely plnění povinností ze smlouvy o správě budov příslušnému správci budovy.
  Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky. 

 

Společnost Daramis spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@daramis.com zavoláním na linku: 800 226 223 nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje společnosti Daramis management s.r.o., Jankovcova 14/1595, 170 00 Praha 7.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Soubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.
Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.
Společnost Daramis shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Daramis (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Daramis.

 

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465. Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi. Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences.

Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.
Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.
Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.
Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.

 

Doplnění

Společnost Daramis může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Daramis tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Daramis shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.

Kontaktujte nás

Přemysl Hudeček
+420 739 440 157
beranka@daramis.com

Volejte ZELENÁ LINKA 800 226 223

NEBO NÁS KONTAKTUJTE MAILEM

Odeslat poptávku

Prodejce:

Klientské centrum Daramis
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7

beranka@daramis.com
Pondělí - pátek 9:00 - 17:30
Zelená linka: 800 226 223

Seznamte se s projekty skupiny Daramis

Marina Island

Marina Island

Projekt nabízí luxusní byty v několika kategoriích. Od komfortních bytů v typických podlažích přes Townhousy až po luxusní Penthousy v nejvyšších patrech.

Domy Beranka

Domy Beranka

Koncept domků v Berance spojuje praktické výhody bytu s přednostmi domu. Dokonce i pořizovací cena domu je srovnatelná s cenou bytu. Dostanete za ni ale mnohem víc - dostatek prostoru a zahradu.

Zelené Město 3

Zelené Město 3

Zelené město Premium 3 je projekt ve skvělé lokalitě tak blízko přírody, jak jen to jde. Výhled z okna ale není všechno, proto si dáváme záležet i na interiéru. Používáme kvalitní přírodní materiály, které zaručí, že tento byt už bude na celý život.

Developer - Daramis

Jsme Daramis, realitní a investiční společnost, která se zabývá nákupem, výstavbou a správou rezidenčních i komerčních nemovitostí. Trvale usilujeme o vytváření nadčasových hodnot prostřednictvím realizace vysoce kvalitních projektů s vlastním inovačním inženýrstvím a zákaznicky orientovaným přístupem.

Společnost Daramis vznikla v roce 2000 v České republice. Do ledna 2019 jsme již úspěšně dokončili 25 realitních projektů, které zahrnují přibližně 3000 jednotek, a v současné době pracujeme na nových rezidenčních projektech s celkovým počtem 2000 bytových jednotek.

Nezabýváme se ale jen výstavbou nových nemovitostí. Specializujeme se také na pronájem a poskytování služeb v oblasti správy aktiv a property managementu se zaměřením na zvyšování hodnoty nemovitostí a optimalizaci příjmů a investičních příležitostí. Součástí portfolia Daramis tak jsou kancelářské budovy s užitnou plochou 36 800 metrů čtverečních. Naše společnost působí rovněž v hotelovém odvětví, kde vlastní a spravuje velké i butikové hotely situované v prvotřídních pražských lokalitách.

Díky neustálému hledání nových příležitostí a špičkové kvalitě realizovaných projektů zanechala společnost Daramis v České republice výraznou stopu a etablovala se jako vyhledávaný realitní partner.